کدخبر : 411
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۳/۲۴ - ۱۲:۰۳
تعداد بازدید :    14874

دیدگاه ریاست محترم جمهوری

همه مسئولان و اساتید دانشگاه‌ها تمرکز خود را صرف ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها کنند. 

ما نیاز به دانشگاهی داریم که در آن دانشگاه، دانشجوی خلاق تربیت شود.

باید استقلالی که حق دانشگاه ها است به آنها برگردانده شود.

نیازمند دانشگاهی هستیم که علم و پژوهش در آن مکمل هم و در کنار یکدیگر باشند.

به دانشگاهی نیاز داریم که قدرت تعامل با جهان و روند پیشرفت جهان داشته باشد.

دانشگاهیان حل مشکلات کشور را در مرکز توجهات خود قرار دهند.

در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها اجرای طرح آمایش تداوم یابد.

ما نیاز به دانشگاهی داریم که این دانشگاه اثرش تولید ثروت و قدرت باشد.

اولویت دانشگاهها باید تامین نیازهای استانی و محلی باشد.

نیاز به دانشگاهی داریم که مردم جامعه ما و ملت ما آثار آن دانشگاه را در زندگی خود لمس کنند، دانشگاه باید به بهبود زندگی جامعه منتهی شود.