<%=StrTitr %>
کدخبر : 2769
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۱۶:۰۱
تعداد بازدید :    11318
براساس رتبه بندی تایمز؛
رتبه ۱۲ دانشگاه ایرانی در «رتبه بندی تاثیر » اعلام شد

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: رتبه بندی تایمز در خصوص »رتبه بندی تاثیر دانشگاه» منتشر شد که جایگاه ۱۲ دانشگاه ایرانی در این زمینه نیز اعلام شده است.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تایمز نتایج سیستم رتبه بندی جدید خود را تحت عنوان «رتبه بندی تأثیر دانشگاه» منتشر کرد، گفت: تایمز مدعی است این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه‌های جهان را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند.

وی افزود: تایمز با استفاده از تعدادی شاخص دست به مقایسه جامع دانشگاه‌ها در سه مقوله پژوهش، دسترسی، نظارت و مباشرت زده است.

استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است.

مهراد خاطرنشان کرد: هدف‌های یازده گانه این رتبه بندی شامل هدف ۳ با محوریت بهداشت و رفاه، هدف ۴ با محوریت آموزش کیفی، هدف ۵ با محوریت برابری جنسیتی، هدف ۸ با محوریت رشد اقتصادی، هدف ۹ با محوریت صنعت، نوآوری، زیرساخت، هدف ۱۰ با محوریت کاستن از نابرابری، هدف ۱۱ با محوریت شهرها و جوامع پایدار، هدف ۱۲ با محوریت مسئولیت مصرف و تولید، هدف ۱۳ با محوریت اقدام آب و هوایی، هدف ۱۶ با محوریت صلح، عدالت و نهادهای مقتدر، هدف ۱۷ با محوریت مشارکت برای نیل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام مؤسسه تایمز، دانشگاه‌ها داده‌های لازم را درباره هدف‌های یاد شده تهیه و ارائه کرده‌اند. هر هدف شامل یک رشته سنجه است که از آن برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده شده است.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که اگر دانشگاهی در مورد SDG ۱۷ و حداقل درباره سه هدف دیگر اطلاعات مرتبط را ارائه کند مشمول این رتبه بندی می‌شود.

مهراد اظهار داشت: از مجموع ۴۶۲ دانشگاهی که در این رتبه بندی حضور دارد، ایران دارای ۱۲ دانشگاه است. باید توجه داشت که طبق روش شناسی این رتبه بندی این ۱۲ دانشگاه مانند سایر دانشگاه‌های حاضر در این رتبه بندی به هدف SDG 17 پاسخ گفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران با کسب امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ رتبه ۴۱ این سیستم رتبه بندی را در اختیار دارد. این دانشگاه از هدف ۴ امتیاز ۷۷/۴، از هدف ۳ امتیاز ۸۳/۵، از هدف ۱۰ امتیاز ۵۷/۴ و از هدف ۱۷ امتیاز ۶۹/۹ را بدست آورده است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: رتبه دانشگاه الزهرا با کسب امتیاز بین ۶۴/۵-۵۳/۷ در دامنه‌ای بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار دارد. این دانشگاه از هدف ۱۱ امتیاز ۷۱/۳، از هدف ۱۳ امتیاز ۶۱/۵، از هدف ۵ امتیاز ۵۹/۱ و از هدف ۱۷ امتیازی بین ۳۵/۸-۱/۴ را کسب کرده است.

مهراد افزود: رتبه دانشگاه‌های نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، تربیت مدرس و زنجان نیز از ۳۰۱ به بالا است. کل امتیاز دانشگاه‌های یاد شده بین ۵۴/۶-۲۳/۸ است.

وی اظهار داشت: رتبه دانشگاه‌های نوشیروانی بابل از محاسبه سنجه های مرتبط با هدف‌های ۱۲، ۱۳، ۱۱ و ۱۷، کردستان از هدف‌های ۵، ۱۰، ۸ و ۱۷، شهید باهنر کرمان از هدف‌های ۹ ،۵ ،۴، و ۱۷، علوم پزشکی شهید بهشتی از هدف‌های ۳، ۱۲، ۱۹ و ۱۷، تبریز از هدف‌های ۸، ۴، ۵ و ۱۷، تربیت مدرس از هدف‌های ۹، ۱۱، ۸، و ۱۷ و زنجان نیز از هدف‌های ۵، ۸، ۱۰ و ۱۷ بدست آمده است.

این چهره ماندگار علمی کشور تاکید کرد: نگاهی اجمالی به این رتبه بندی و حضور ۴۶۲ دانشگاه جهان در آن حاکی از جا بجایی شدید و غیر قابل تصور دانشگاه‌ها و احراز رتبه‌ها در مکان‌هایی است که به سختی می‌توان درباره آن قضاوت کرد.

مهراد گفت: بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان در این رتبه بندی حضور ندارند. می‌توان حدس زد که این دانشگاه‌ها اطلاعات مورد نظر نظام رتبه بندی تایمز را تهیه و ارائه نکرده‌اند.