دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بوم مدل کسب و کار
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
معرفی کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ
1